30 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα,τουλίπες, χρυσάνθεμα, λυσσίανθο και wax

35 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, ζεμπρίνες, σολιντάγκο και υπέρικουμ

40 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, τουλίπες, νεραγούλες, χρυσάνθεμα σαντίνι, ζουμπούλια και σολιντάγκο

40 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα και ζεμπρίνες

50 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, μπουτόν τρ/λάκια, κάλες, wax και χρυσάνθεμα

35 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, τουλίπες και χρυσάνθεμα

40 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, τουλίπες, χρυσάνθεμα lollipop και ίριδες

50 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, λυσσίανθο, τουλίπες και wax

50 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, αλστρομέριες, ζεμπρίνες, ευκάλυπτο και υπέρικουμ